Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 434-465

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-11-22
Datum då anslag tas ner: 2021-12-14

Sekreterare: Maria Westberg