Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 466-505

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-12-15
Datum då anslag tas ner: 2022-01-06

Sekreterare: Claes Danielsson