Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 506-507, 510-514

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-12-17
Datum då anslag tas ner: 2022-01-08

Sekreterare: Lina Dahlström