Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 1-26, 28-47

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-02-14
Datum då anslag tas ner: 2022-03-08

Sekreterare: Lina Dahlström