Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 68-69

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-03-11
Datum då anslag tas ner: 2022-04-02

Sekreterare: Claes Danielsson