Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 48-67, 70-93

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-03-23
Datum då anslag tas ner: 2022-04-14

Sekreterare: Claes Danielsson