Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 94-118, 120, 125-156

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-04-20
Datum då anslag tas ner: 2022-05-12

Sekreterare: Lina Dahlström