Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 157-170, 173-200

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-05-24
Datum då anslag tas ner: 2022-06-15

Sekreterare: Claes Danielsson, Lina Dahlström