Kungörelse

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-06-09
Datum då anslag tas ner: 2022-07-01

Sekreterare: