Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 260-291

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-09-13
Datum då anslag tas ner: 2022-10-05

Sekreterare: Claes Danielsson