Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 292-309, 311-364

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-10-25
Datum då anslag tas ner: 2022-11-16

Sekreterare: Claes Danielsson