Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 365-401

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-11-22
Datum då anslag tas ner: 2022-12-14

Sekreterare: Lina Dahlström