Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 402-419

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-12-06
Datum då anslag tas ner: 2022-12-28

Sekreterare: Claes Danielsson