Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§420-432,434-446

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-12-13
Datum då anslag tas ner: 2023-01-04

Sekreterare: Claes Danielsson