Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 117-118

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-04-14
Datum då anslag tas ner: 2023-05-06

Sekreterare: Lina Dahlström