Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 106-116, 119-143

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-04-25
Datum då anslag tas ner: 2023-05-17

Sekreterare: Lina Dahlström