Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 144-147, 149-171

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-05-23
Datum då anslag tas ner: 2023-06-14

Sekreterare: Claes Danielsson