Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 172-200

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-06-22
Datum då anslag tas ner: 2023-07-14

Sekreterare: Lina Dahlström