Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 201-204

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-06-28
Datum då anslag tas ner: 2023-07-20

Sekreterare: Claes Danielsson