Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 53

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-02-21
Datum då anslag tas ner: 2020-03-14

Sekreterare: Claes Danielsson