Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 79-82, 84-107 och 109-114

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-03-20
Datum då anslag tas ner: 2019-04-11

Sekreterare: Karin Sandborgh Taylor