Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 147, 149

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-04-04
Datum då anslag tas ner: 2019-04-26

Sekreterare: Claes Danielsson