Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 214-233

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-05-17
Datum då anslag tas ner: 2019-06-08

Sekreterare: Karin Sandborgh Taylor