Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 234-253

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-06-07
Datum då anslag tas ner: 2019-06-29

Sekreterare: Claes Danielsson