Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 254-261, 263, 265, 267-290

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-06-12
Datum då anslag tas ner: 2019-07-04

Sekreterare: Karin Sandborgh Taylor