Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 329-331, 333-348

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-09-17
Datum då anslag tas ner: 2019-10-09

Sekreterare: Karin Sandborgh Taylo