Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 349-376

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-10-02
Datum då anslag tas ner: 2019-10-24

Sekreterare: Claes Danielsson