Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 377-399

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-10-17
Datum då anslag tas ner: 2019-11-08

Sekreterare: Karin Sandborgh Taylor