Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 407-408

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-10-29
Datum då anslag tas ner: 2019-11-20

Sekreterare: Claes Danielsson