Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 400-406, 409-427

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-11-06
Datum då anslag tas ner: 2019-11-28

Sekreterare: Claes Danielsson