Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 449-454, 456-479

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-12-05
Datum då anslag tas ner: 2019-12-27

Sekreterare: Claes Danielsson