Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 480-489,493-497

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-12-17
Datum då anslag tas ner: 2020-01-08

Sekreterare: Lina Dahlström