Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 46-52, 54-69

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-03-04
Datum då anslag tas ner: 2020-03-26

Sekreterare: Claes Danielsson