Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 95-120

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-04-01
Datum då anslag tas ner: 2020-04-23

Sekreterare: Claes Danielsson