Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 220 - 243

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-06-05
Datum då anslag tas ner: 2020-06-27

Sekreterare: Lina Dahlström