Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 244-249, 251-272

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-06-18
Datum då anslag tas ner: 2020-07-10

Sekreterare: Claes Danielsson