Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 250

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-06-11
Datum då anslag tas ner: 2020-07-03

Sekreterare: Claes Danielsson