Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 345-351, 354-363, 365-366

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-10-13
Datum då anslag tas ner: 2020-11-04

Sekreterare: Claes Danielsson