Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 369-374, 376-396

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-10-27
Datum då anslag tas ner: 2020-11-18

Sekreterare: Maria Westberg