Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 413

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-11-06
Datum då anslag tas ner: 2020-11-28

Sekreterare: Lina Dahlström