Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 397-412, 414-420

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-11-17
Datum då anslag tas ner: 2020-12-09

Sekreterare: Lina Dahlström