Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 421-428, 430

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-11-24
Datum då anslag tas ner: 2020-12-16

Sekreterare: Claes Danielsson