Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 431-432, 434-455

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-12-03
Datum då anslag tas ner: 2020-12-25

Sekreterare: Claes Danielsson