Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 466-472,474-480,483-486

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-12-16
Datum då anslag tas ner: 2021-01-07

Sekreterare: Maria Westberg