Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 136-140, 142-148, 152-156

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-04-26
Datum då anslag tas ner: 2021-05-18

Sekreterare: Claes Danielsson