Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 175,179

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-04-29
Datum då anslag tas ner: 2021-05-21

Sekreterare: Lina Dahlström