Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 362-386, 388-389

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-10-26
Datum då anslag tas ner: 2021-11-17

Sekreterare: Claes Danielsson