Tillkännagivande

Organ: Kommunstyelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 410-416

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-12-03
Datum då anslag tas ner: 2021-12-25

Sekreterare: Lina Dahlström och Erika Linder