Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 417-441

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-12-03
Datum då anslag tas ner: 2021-12-25

Sekreterare: Claes Danielsson