Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 442-446

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-12-15
Datum då anslag tas ner: 2022-01-06

Sekreterare: Lina Dahlström